Khó tin nhưng đây là chiếc Toyota 11 năm tuổi có giá lên tới 1 tỷ đồng

0919.369.227