Gía Toyota đi cùng với chất lượng và giá trị mà sản phẩm đem lại. So với cùng phân khúc thì giá toyta luôn được cho là cạnh tranh nhất!