Đối với các quý khách mua xe thì thông tin Toyota hỗ trợ mua xe trả góp chạy dịch vụ là một thông tin nóng hổi. Nó cũng là cơ hội tạo việc làm cho rất nhiều người. Mua xe trả góp chạy dịch vụ sẽ được Toyota hỗ trợ cho vay tới trên 80% giá trị xe.