Accent và City tụt xuống vị trí thứ ba và tư so với tháng trước, trong khi Vios và K3 leo lên đứng đầu bảng doanh số tháng Hai.

Keywords: